AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ

MOEBIUS BUSINESS CONSULTING, S.L. (d’ara endavant, MOEBIUS), amb CIF: B-85682102, societat espanyola amb domicili a Madrid, carrer de la Basílica, núm. 19 – 1er. A (28020), inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 26774, Llibre 0, Foli 65, Secció 8, Full M 482459, Inscripció 1a., amb telèfon 91 006 55 23 i correu electrònic rgpd@moebiusconsulting.com

OBJECTE
MOEBIUS, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris aquest document, amb què vol donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), i també informar tots els usuaris sobre quines són les condicions d’ús del lloc web mateix. Tota persona que accedeixi al lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que inclou, i també de qualsevol altra disposició legal aplicable. MOEBIUS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que aparegui en el lloc web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar-ne per endavant o de posar en coneixement dels usuaris les modificacions, i la publicació en el lloc web del prestador s’entén com a suficient.

RESPONSABILITAT

MOEBIUS s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació s’hagi manipulat o introduït per un tercer aliè al lloc web mateix. Atès que MOEBIUS no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en el lloc web, no assumeix cap tipus de responsabilitat quant a aquests continguts. En tot cas, MOEBIUS manifesta que immediatament retirarà qualsevol contingut que contravingui la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, n’eliminarà la redirecció i posarà en coneixement de les autoritats competents els continguts en qüestió.

MOEBIUS no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de MOEBIUS. No obstant això i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, MOEBIUS es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, si escau, en el bloqueig de tots els continguts que poden afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si considera que en el lloc web hi ha algun contingut susceptible d’aquesta classificació, l’usuari l’ha de notificar de forma immediata a l’administrador del lloc web.

El lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament les 24 hores al dia del 365 dies de l’any. No obstant això, MOEBIUS no exclou la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina
web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos, a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al funcionament, els dissenys, els logotips, el text i els gràfics, és propietat de MOEBIUS o, si de cas és necessari, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Altrament de la finalitat a què es vulguin destinar, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen, en tot cas, l’autorització escrita prèvia de MOEBIUS. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de MOEBIUS es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens a MOEBIUS i que apareixen en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que en són responsables posat cas de possible controvèrsia que hi tingui a veure. Passi el que passi, MOEBIUS té l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris mateixos.
MOEBIUS reconeix a favor dels titulars abans esmentats els drets corresponents de propietat industrial i intel·lectual; i el fet d’esmentar-los o la presència en el lloc web no implica que MOEBIUS en tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi presti suport, els patrocini o els recomani.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el lloc web o amb les activitats que s’hi contenen, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual les Parts se sotmeten expressament. I les Parts mateixes són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del lloc web, quan escaigui, en els Jutjats corresponents, segons el domicili de l’usuari.

Igualment, MOEBIUS i l’usuari poden sotmetre els conflictes als arbitratges previstos en la legislació d’arbitratge i de defensa dels consumidors i usuaris, i als procediments de resolució extrajudicial de conflictes que s’instaurin per mitjà de codis de conducta o altres instruments d’autoregulació.

Uso de cookies

En MOEBIUS utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, por motivos funcionales y estadísticos, y para facilitar la interacción con redes sociales. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información,. aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies